Začíname so šitím: Ako správne navliecť niť do šijacieho stroja

Pokiaľ so šitím začíname, môže sa stať, že nesprávne navlečieme niť. Práve kvôli tomu sa môže niť v stroji zasekávať alebo nesprávne stehovať. Ako teda niť navliecť tak, aby všetko správne fungovalo?

Návody priložené k šijaciemu stroju totiž môžu byť mnohokrát mätúce a zavádzajúce. Väčšina šijacích strojov má na sebe šípky alebo malé nákresy. Tie síce dokážu správne naviesť pri vedení nite šijacím strojom, ale pre bezchybný steh je potrebné dodržať ešte pár ďalších pravidiel.

 príklad nákresu na šijacom stroji

Navliekanie hornej nite 

1) Skontrolujeme, či máme na návine dostatok nite. Následne zastrihneme koniec, aby sa lepšie navliekal do ihly.

2) Otočením ručného kolečka nastavíme nitný tiahlík (očko, ktoré vylieza zo šijacieho stroja) do najvyššej polohy a prítlačnú pätku dáme do dolnej polohy.

3) Umiestnime niť na kolík tak, aby sa odvíjala zozadu. Niť vedieme z návinu cez vodič smerom dole, potom zase späť hore, až k tiahliku, ktorým niť prevlečieme. Potom vedieme niť dole, až k ihle.

TIP: V niektorých momentoch je nutné držať návin nite na mieste, aby pri rýchlom odvíjaní neodskočila preč.

4) Niť prevlečieme vodičom ihlovej tyče. Je to veľmi dôležitý a často zabúdaný krok, najmä u začiatočníkov!

5) Prevlečieme niť očkom spredu dozadu.

6) Odvinieme dostatočné množstvo nite (cca 10 až 15 cm), aby sa koniec nite pri šití nezamotal.

Navíjanie dolnej nite (cievka)

Pokiaľ na cievke nemáme niť, je potrebné ju strojovo odmotať z návinu, ešte než navlečieme niť hornú. Takže poďme na to!

1) Nasadíme návin nite na držiak, niť odvíjame predom a omotáme ju okolo vodiča (najprv dopredu, potom dozadu a znovu dopredu - väčšinou je na strojoch nákres).

2) Narazíme cievku na navíjač spodnej nite a posunieme ju celú doprava po drážke.

3) Niť navlečieme do dierky na okraji cievky (z vnútornej strany), povytiahneme o cca 5 cm.

4) Krátko zašliapneme pedál, aby sa niť niekoľkokrát omotala a následne odstrihneme prebytok nite, ktorý nám trčí z otvoru na cievke.

5) Zašliapneme pedál a necháme niť navíjať. Až je na cievke dostatočné množstvo nite, prestrihneme ju medzi návinom a cievkou, posunieme navíjač naspäť doľava a cievku zložíme (stlačíme pri tom navíjač smerom dole, aby sa cievka dávala lepšie dole).

POZOR: Nesnažte sa dávať cievku dole, kým je v pozícii vpravo - nepôjde to, a naviac si neprimeranou silou môžete poškodiť stroj.

Navliekanie dolnej nite (cievka)

Navliekanie dolnej nite je niekedy komplikovanejšie než navliekanie nite hornej. Stretnúť sa tiež môžete s dvoma typmi umiestnenia dolnej nite - horizontálne (cievka sa vkladá zhora) alebo vertikálne (cievka sa vkladá zboku). V každom prípade pred navliekaním dáme ihlu do najvyššej polohy.

Horizontálne

1) Odklopíme priehľadnú krytku slúžiacu k zakrytiu priestoru pre niť.

2) Vložíme cievku do jamky a vedieme niť podľa nákresu na stroji (väčšinou odvíjame spodom doľava a vedieme niť po línii ryhy).

3) Na konci niť zatrhneme a zacvakneme krytku.

4) Zavrieme kryt a ak už máme navlečenú hornú niť, pridržíme si jej koniec. Pätka musí byť zdvihnutá a niť vedieme pod ňu.

5) Zájdeme s ihlou dole, znova hore a povytiahnutím konca, ktorý si držíme, vytiahneme niť spodnú. Vytvorí sa nám tam očko, ktoré vytiahneme von.

6) Necháme trčať cca 10-15 cm z oboch nití, aby sa nám nezamotali do stroja, položíme ich za pätku a môžeme šiť.

Vertikálne

1) Vyklopíme kryt chapača (dvierka do priestoru na spodnú niť) a pomocou západky vytiahneme okrúhle cievkové puzdro.

2) Vložíme cievku do puzdra - niť by sa mala odvíjať vrchom, smerom vpravo - teda na opačnú stranu než rožok, ktorý z puzdra trčí.

3) Niť prevlečieme cez otvor na puzdre, pod napínacím pierkom (kovový prúžok), až do očka v puzdre.

4) Cievku v puzdre zasunieme do chapača (rožok smeruje hore, niť vľavo) - tak, aby sme cítili, že zapadol na miesto. Necháme asi 5 cm odvinutej nite, ktorú zavrieme do krytu (pozor, aby po jeho uzavretí nevyliezala von).

5) Zavrieme kryt a ak máme hornú niť už navlečenú, pridržíme si jej koniec. Pätka musí byť zdvihnutá a niť vedieme pod ňu.

6) Zájdeme s ihlou dole, znova hore a povytiahnutím konca, ktorý si držíme, vytiahneme niť spodnú. Vytvorí sa nám tam očko, ktoré vytiahneme von.

7) Necháme trčať cca 10-15 cm z oboch nití, aby sa nám nezamotali do stroja, položíme ich za pätku a môžeme šiť.

POZOR: Ak dokupujete nové cievky, dajte si pozor na to, aby sedeli do vášho typu šijacieho stroja.

TIP: Ak sa potrebujete zbaviť zbytku nite na cievke, najrýchlejším spôsobom je nasadiť ju na voľný držiak nite a vyťahať ju.

TIP: Po navlečení oboch nití je vhodné si na nejakom zbytku látky (najlepšie z tej, ktorú používame) vyskúšať, či sú nite správne navlečené.

Na tomto vzorku si tiež otestujete, či nie je potrebné zmeniť nastavenie stroja (napätie, veľkosť stehov, typ stehov).

POZOR: Nezabudnite tiež pravidelne meniť ihly!

Máme hotovo a môžeme sa pustiť do diela! A nebojte sa ozvať, ak si s niečím nebudete vedieť rady - napíšte nám alebo nám rovno zavolajte. Sme tu pre vás.